II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na II Konferencję Naukową "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", która odbędzie się w dniach 28-29.03.2017r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka konferencji obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie. Każda konferencja to okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych jak i dyskusji naukowej oraz wymiany myśli wpływającej na wybranie kierunku dalszych prac badawczych. Jednak przede wszystkim konferencja to okazja do zorientowania się nad jakimi zagadnieniami pracują inni, okazja do nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować podjęciem prac interdyscyplinarnych a także możliwość nawiązania znajomości i przyjaźni.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z dziedziny rolnictwa. W tym roku wykłady wygłoszą między innymi:

 • Prof. dr hab. Edward Gacek - Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Poznania.
 • Prof. Knut Schmidtke - Prorektor ds. Badań i Rozwoju Uczelni z Uniwersytetu ds. Nauk Stosowanych w Dreźnie.
 • Prof. dr hab. Mykoła Mykyjczuk - Dyrektor Instytutu Technologii Komputerowych, Automatyki i Metrologii, Politechnika Lwowska.
 • Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr. - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.
 • Assoc. Prof. RNDr. Zuzana Hlavacova, PhD. - Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze.
 • mgr inż. Mariusz Sikora - Prezes Zarządu, gospodarstwa Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Serdecznie Państwa zapraszamy!
Komitet Organizacyjny

Zarejestruj się na Konferencję Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z przedstawionymi poniżej zagadnieniami:

Agroekologia

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

perspektywy rozwoju rolnictwa

agromechatronika

agrofizyka

przechowalnictwo płodów rolnych

przetwórstwo płodów rolnych

inżynieria rolnicza

rolnictwo precyzyjne

agroenergetyka

współczesne rolnictwo

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw.

Instytut Inżynierii Rolniczej,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr.

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

prof. dr hab. Mykoła Mykyjczuk

Dyrektor Instytutu Technologii Komputerowych, Automatyki i Metrologii, Politechnika Lwowska

prof. dr hab. Marcin Kozak

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

prof. dr hab. Krystyna Skibniewska

Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

prof. dr hab. Piotr Nowakowski

Instytut Hodowli Zwierząt,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Assoc. Prof. RNDr. Zuzana Hlavacova, PhD.

Słowacki Uniwersytet Rolniczy
w Nitrze

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

Zakład Herbologii i Techniki Uprawy Roli, IUNG, Państwowy Instytut Badawczy

Prof. Knut Schmidtke

Prorektor ds. Badań i Rozwoju Uczelni z Uniwersytetu ds. Nauk Stosowanych w Dreźnie.

dr hab. Ewa Matyjaszczyk prof. nadzw.

Instytut Ochrony Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu

dr hab. inż. Józef Gorzelany prof. UR

Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM

Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka

Instytut Inżynierii Rolniczej,
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

Informacje

Szczegóły na temat Konferencji

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy:

 • pracowników naukowych,
 • doktorantów,
 • studentów,
 • przedstawicieli firm,
 • osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Szczegółowe terminy:

Termin zgłoszenia uczestnictwa 05.03.2017
Termin nadesłania abstraktów 05.03.2017
Ostateczny termin dokonania wpłaty 05.03.2017
Termin konferencji 28-29.03.2017
Termin nadesłania artykułu, oświadczenia, recenzji 16.04.2017
Termin wydania monografii naukowej 30.06.2017

Zarejestruj się na Konferencję!

Opłata zawiera:

 • Uczestnictwo w obradach
 • Prezentacja zgłoszonego tematu
 • Zaświadczenia uczestnictwa
 • Pełne wyżywienie podczas trwania konferencji
 • Przerwy kawowe
 • Start Pack
 • Zakwaterowanie
 • Udział w bankiecie integracyjnym
 • Monografia pokonferencyjna z nadanym numerem ISBN

Koszt uczestnictwa w konferencji 520zł

Istnieje możliwość wygłoszenia dodatkowego referatu/posteru.
Cena dodatkowego wystąpienia to 150zł.

Udział w konferencji gwarantuje możliwość publikacji jednego rozdziału w monografii naukowej.
Koszt każdego kolejnego atykułu to 150 zł.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w pokojach jednoosobowych: dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 100zł. (liczba pokoi ograniczona)

Wszystkie informacje dotyczące wpłaty zostaną przekazane drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku wpłaty za uczestnictwo w konferencji oraz dodatkowego wystąpienia lub rozdziału w monografii prosimy o dokonanie wpłaty z dopiskiem:

 • wystąpienie – w przypadku dodatkowego wystąpienia
 • aktykuł – w przypadku dodatkowego rozdziału artykułu naukowego

Opłatę konferencyjną należy dokonać w terminie do 05.03.2017 roku.

Abstrakt – wymagania

Abstrakt powinien stanowić maksymalnie skondensowane informacje dotyczące tematyki prezentacji lub posteru, jak również powinien zawierać informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań oraz najważniejsze wyniki i wnioski.

Długość abstraktu powinna mieścić się w przedziale od 1000 do 1500 znaków łącznie ze spacjami.

Abstrakt obowiązkowo należy wysłać w terminie wskazanym w zakładce TERMINY.

Skorzystaj z funkcji wyślij abstrakt.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań naukowych w formie referatu. Przygotowana prezentacja powinna nawiązywać tematycznie do zagadnień poruszanych podczas Konferencji. Referaty mogą dotyczyć badań własnych Prelegenta jak i rozwiązania zagadnień teoretycznych.

Wystąpienie w formie referatu nie powinno przekraczać 10 minut. Organizator przewiduje również możliwość prezentacji posteru multimedialnego (max. 6 slajdów) którego prezentacja nie powinna przekraczać 5 minut. Po wygłoszeniu referatów lub zaprezentowaniu posterów przez wszystkich Uczestników w sekcji, przewidziany jest czas na dyskusję.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Mgr inż. Tobiasz Wysoczański

Zastępca przewodniczącego
Mgr inż. Mateusz Kierdal

Członkowie
Dr inż. Sylwia Lewandowska
Dr inż. Beata Cieniawska
Dr inż. Katarzyna Pentoś
Mgr inż. Katarzyna Dereń

Publikacja

Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania swoich dokonań naukowych w formie rozdziału monografii. Autorstwo wydanego w ten sposób artykułu pozwala na dopisanie do swojego dorobku punktowego 5 punktów (MNiSW). Rozdział monografii może zostać przygotowany zarówno w języku polskim jak i angielskim. Monografia naukowa to recenzowane, opublikowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające zagadnienie w sposób oryginalny oraz twórczy.

Publikacja zostanie wydana w formie elektronicznej co zwiększa szansę na uzyskanie większej liczby cytowań, istotnej z punktu widzenia autorów. Tuż po wydaniu monografii zgodnie z terminem wskazanym w zakładce terminy będzie ona dostępna na stronie konferencji z możliwością pobrania poprzez kliknięcie przycisku monografia pokonferencyjna (przycisk będzie dostępny w momencie ukazania się monografii w terminie 30.06.2017). Zachęcamy do umieszczania odnośników do swoich publikacji na portalu ResearchGate lub/i Academia.edu - są to międzynarodowe, bezpłatne serwisy społecznościowe, skierowane do naukowców wszystkich dyscyplin.

pliki do pobrania

Patronat Honorowy

Partnerzy Konferencji

Patronat Medialny

Regulamin

Regulamin II Konferencji Naukowej "Rolnictwo XXI wieku- problemy i wyzwania"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji.

Pobierz Regulamin

Miejsce

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"

centrum krzyżowa

W malowniczej wsi Krzyżowa, na terenie byłego majątku rodziny von Moltke, usytuowany jest nowoczesny obiekt szkoleniowo- konferencyjny wraz z hotelem Spichlerz. XVIII-wieczny Pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną atmosferę, a lokalizacja na wsi zapewnia ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. Każdy znajdzie tu dla siebie zarówno odpowiednią formę wypoczynku, jak i komfortowe warunki pracy.

Lokalizacja Konferencji

Dojazd Autem

Do Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego "Krzyżowa" prowadzi dogodny dojazd z Wrocławia w kierunku miasta Wałbrzych - obwodnicą autostradową Wrocławia A8 a następnie drogą krajową nr 35, po dojechaniu do Świdnicy wybieramy kierunek na Dzierżoniów, później po około 2 kilometrach za Świdnicą należy skręcić w prawo do miejscowości Krzyżowa.

Komunikacja Miejska

W okolice Centrum Konferencyjnego można dostać się za pomocą szynobusu Kolei Dolnośląskich bezpośrednio z dworca Wrocław Główny do Krzyżowej (przez Świdnicę). Na miejsce można również dotrzeć busem (Guliwer, PWHD) z wrocławskiego Dworca PKS na Dworzec PKS w Świdnicy, następnie z pl. Grunwaldzkiego (ok. 300 m) autobusem miejski linii nr 12 do Krzyżowej.
Odległość od lotniska: ok 60 km.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

II Konferencja Naukowa

"Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Tobiasz Wysoczański
Mobile: +48 888 835 320
Email: kontakt@konferencja-rolnictwo.pl

Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Mateusz Kierdal
Mobile: +48 697 092 303
Email: kontakt@konferencja-rolnictwo.pl

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

Termin wydania

Termin wydania monografii naukowej to 30.06.2016 r.

CLOSE
Zapisz się na konferencję

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Ilość osób

x
Zgłoś Abstrakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Załącz Abstrakt

Zamknij
Translate »