VI Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"
27-28 października 2022 r., Krzyżowa

Szanowni Państwo,
Pragniemy Państwu gorąco polecić Międzynarodową Konferencję Naukową „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. Konferencja „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” pozwala na nieskrępowaną wymianę naukowych opinii, tez oraz wyników badań, pomaga budować doświadczenie naukowe, rozwijać własny warsztat oraz obserwować metody badawcze innych naukowców. Umożliwia wzajemne przenikanie się stanowisk wielu ośrodków badawczych, pozwalając na ciągłą ewolucję nauki.

Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych, w szczególności przez młodych ludzi nauki.

Miejscem spotkań, obrad i zakwaterowania podczas trwania konferencji jest wspaniale położony kompleks szkoleniowo-konferencyjno-wypoczynkowy w Krzyżowej. Spichlerz, XVIII-wieczny pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną atmosferę, a lokalizacja na wsi zapewnia ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. Każdy znajdzie tu dla siebie zarówno odpowiednią formę wypoczynku, jak i komfortowe warunki pracy. Retrospektywnie odnowiony dworek posiada doskonałe wyposażenie techniczne i niebanalną bazę noclegową ze wspaniałym zapleczem gastronomicznym. Wykłady, prelekcje, a także liczne i burzliwe dyskusje kuluarowe koordynowane są wsparciem profesjonalnych organizatorów i wykwalifikowanej obsługi, dbającej o wszelkie wygody i potrzeby szanownych Uczestników. Do dyspozycji gości jest także parking oraz bogaty wachlarz multimedialnych udogodnień. Malownicza okolica zachęca do nastrojowych spacerów, wspomagających zarówno naukowy namysł, jak i takież kontakty między naukowcami.

Konferencja „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” daje szerokie możliwości rozwoju naukowego poprzez liczne kontakty z przedstawicielami wielu ośrodków badawczych oraz wzajemną inspirację uczestników dzięki licznym spotkaniom w formie paneli dyskusyjnych, a także ciekawych i niebanalnych mitingów integracyjnych, połączonych z występami artystycznymi.

Zapraszamy do udziału w jednej z czołowych Konferencji Naukowych dotyczących szeroko pojętego rolnictwa!

Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

ARCHIWUM Konferencji

komunikat konferencyjny

Zarejestruj się na Konferencję Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z przedstawionymi poniżej zagadnieniami:

Agroekologia

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

perspektywy rozwoju rolnictwa

agromechatronika

agrofizyka

przechowalnictwo płodów rolnych

przetwórstwo płodów rolnych

inżynieria rolnicza

rolnictwo precyzyjne

agroenergetyka

współczesne rolnictwo

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. inż. Katarzyna Pentoś, prof. uczelni

Instytut Inżynierii Rolniczej,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka,
prof. uczelni

Instytut Inżynierii Rolniczej,
Uniwersytet Przyrodniczy
We Wrocławiu

dr hab. inż. Krzysztof Lejman,
prof. uczelni

Instytut Inżynierii Rolniczej,
Uniwersytet Przyrodniczy
We Wrocławiu

dr hab. inż. Gniewko Niedbała,
prof. uczelni

Wydział Inżynierii Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej,
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Prof. Dr
Knut Schmidtke

Instytut Badawczy ds. Rolnictwa Ekologicznego (FiBL) Frick, Szwajcaria
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) Frick, Switzerland

dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak,
prof. uczelni

Katedra Inżynierii Biosystemów i
Procesów Chemicznych,
Politechnika Opolska

Prof. dr hab. inż.
Petr Dolezal

Mendel University in Brno


Prof. dr hab inż
Ladislav Zeman

Mendel University in Brno


Prof. dr hab. inż.
Józef Gorzelany

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. inż.
Paweł Sędłak

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny


Dr.
Mohsen Niazian

Département de Phytologie,
Université Laval,
Quebec City, QC, Canada

Crop and Horticultural Science
Research Department,
Kurdistan Agricultural and Natural
Resources Research
and Education Center,
Agricultural Research, Education
and Extension Organization (AREEO),
Sanandaj, Iran

prof. dr hab.
Janusz Piechocki

Wydział Nauk Technicznych,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

prof.
Angel Carbonell Barrachina

Wydział Technologii Rolno-Spożywczej,
Universidad Miguel Hernández,
Elche – Hiszpania

dr hab. inż.
Florian Adamczyk

Łukasiewicz
Poznański Instytut Technologiczny

dr
Stanisław Ślusarczyk

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki
i Transportu we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny

mgr
Leszek Luda

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr
Grzegorz Wiśniewski

Członek Komitetu Organizacyjnego

Informacje

Szczegóły na temat Konferencji

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy:

  • pracowników naukowych,
  • doktorantów,
  • studentów,
  • przedstawicieli firm,
  • osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Szczegółowe terminy:

Termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia 15.10.2022 r.
Termin nadesłania abstraktów do dnia 10.10.2022 r.
Ostateczny termin dokonania wpłaty do dnia 18.10.2022 r.
Termin konferencji 27-28.10.2022 r.
Termin nadesłania artykułu, oświadczenia, recenzji w trakcie ustaleń
Termin wydania monografii naukowej w trakcie ustaleń

Zarejestruj się na Konferencję!

27.10.2022r.
-Uczestnictwo w obradach w dniu 27.10.2022r.
-Prezentacja zgłoszonego tematu
-Wyżywienie podczas jednego dnia
-Przerwy kawowe
-Start Pack
-Monografia pokonferencyjna z nadanym numerem ISBN
Koszt uczestnictwa 750zł
27-28.10.2022r.
-Zakwaterowanie 27-28.10.2022r.
-Uczestnictwo w obradach
-Prezentacja zgłoszonego tematu
-Zaświadczenia uczestnictwa
-Pełne wyżywienie podczas trwania konferencji
-Przerwy kawowe
-Start Pack
-Udział w bankiecie integracyjnym
-Monografia pokonferencyjna z nadanym numerem ISBN
Koszt uczestnictwa 800zł
26-28.10.2022r.
-Zakwaterowanie od 26-28.10.2022r.
-Uczestnictwo w obradach
-Prezentacja zgłoszonego tematu
-Zaświadczenia uczestnictwa
-Pełne wyżywienie podczas trwania konferencji
-Przerwy kawowe
-Start Pack
-Udział w bankiecie integracyjnym
-Monografia pokonferencyjna z nadanym numerem ISBN
Koszt uczestnictwa 1000zł

Plan Ramowy

27.10.2022r.
Przyjazd uczestników
Rejstracja
Sesja plenarna
Obiad
Obrady w sesjach tematycznych
Wyjazd uczestników
27.10.2022r. 28.10.2022r.
Przyjazd uczestników Śniadanie
Rejstracja
Sesja plenarna Obrady w sesjach tematycznych
Zakończenie konferencji
Obiad Obiad
Obrady w sesjach tematycznych Wyjazd uczestników
Uroczysta kolacja
26.10.2022r. 27.10.2022r. 28.10.2022r.
Przyjazd uczestników od godziny 16.00 Rejestracja Śniadanie
Kolacja powitalna Powitanie uczestników Obrady w sesjach tematycznych
Sesja plenarna Zakończenie konferencji
Obiad Obiad
Obrady w sesjach tematycznych Wyjazd uczestników
Uroczysta kolacja

Istnieje możliwość wygłoszenia dodatkowego referatu
Cena dodatkowego wystąpienia to 100zł.

Udział w konferencji gwarantuje możliwość publikacji jednego rozdziału w monografii naukowej.
Koszt każdego kolejnego atykułu to 150 zł.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w pokojach jednoosobowych:
27-28 października 2022 (jeden nocleg) – dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 150zł
26-28 października 2022 (dwa noclegi) – dopłata do pokoju 1 osobowego wynosi 200zł

(liczba pokoi ograniczona)

Wszystkie informacje dotyczące wpłaty zostaną przekazane drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku wpłaty za uczestnictwo w konferencji oraz dodatkowego wystąpienia lub rozdziału w monografii prosimy o dokonanie wpłaty z dopiskiem:

  • wystąpienie – w przypadku dodatkowego wystąpienia
  • aktykuł – w przypadku dodatkowego rozdziału artykułu naukowego

Opłatę konferencyjną należy dokonać w terminie do dnia 18.10.2022 r.

Abstrakt – wymagania

Abstrakt powinien stanowić maksymalnie skondensowane informacje dotyczące tematyki prezentacji lub posteru, jak również powinien zawierać informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań oraz najważniejsze wyniki i wnioski.

Długość abstraktu powinna mieścić się w przedziale od 1000 do 1500 znaków łącznie ze spacjami.

Abstrakt obowiązkowo należy wysłać w terminie wskazanym w zakładce TERMINY.

Skorzystaj z funkcji wyślij abstrakt.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań naukowych w formie referatu . Przygotowana prezentacja powinna nawiązywać tematycznie do zagadnień poruszanych podczas Konferencji. Prezentacje mogą dotyczyć badań własnych Prelegenta jak i rozwiązania zagadnień teoretycznych.

REFERAT Prezentacja powinna zostać przygotowana w programie Power Point.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Leszek Luda

Członkowie
Dr inż. Sylwia Lewandowska
Dr inż. Beata Cieniawska
Dr inż. Katarzyna Dereń

Publikacja

Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania swoich dokonań naukowych w formie rozdziału monografii. Rozdział monografii może zostać przygotowany zarówno w języku polskim jak i angielskim. Monografia naukowa to recenzowane, opublikowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające zagadnienie w sposób oryginalny oraz twórczy.

Publikacja zostanie wydana w formie elektronicznej co zwiększa szansę na uzyskanie większej liczby cytowań, istotnej z punktu widzenia autorów. Tuż po wydaniu monografii zgodnie z terminem wskazanym w zakładce terminy będzie ona dostępna na stronie konferencji z możliwością pobrania poprzez kliknięcie przycisku monografia pokonferencyjna POKONFERENCYJNA (przycisk będzie dostępny w momencie ukazania się monografii w terminie 28.01.2023). Zachęcamy do umieszczania odnośników do swoich publikacji na portalu ResearchGate lub/i Academia.edu - są to międzynarodowe, bezpłatne serwisy społecznościowe, skierowane do naukowców wszystkich dyscyplin.

pliki do pobrania

archiwum publikacji

Patronat Honorowy

Partnerzy Konferencji

Patronat Medialny

Regulamin

Regulamin VI Konferencji Naukowej "Rolnictwo XXI wieku- problemy i wyzwania"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji.

Pobierz Regulamin

Miejsce

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"

centrum krzyżowa

W malowniczej wsi Krzyżowa, na terenie byłego majątku rodziny von Moltke, usytuowany jest nowoczesny obiekt szkoleniowo- konferencyjny wraz z hotelem Spichlerz. XVIII-wieczny Pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną atmosferę, a lokalizacja na wsi zapewnia ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. Każdy znajdzie tu dla siebie zarówno odpowiednią formę wypoczynku, jak i komfortowe warunki pracy.

Lokalizacja Konferencji

Dojazd Autem

Do Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego "Krzyżowa" prowadzi dogodny dojazd z Wrocławia w kierunku miasta Wałbrzych - obwodnicą autostradową Wrocławia A8 a następnie drogą krajową nr 35, po dojechaniu do Świdnicy wybieramy kierunek na Dzierżoniów, później po około 2 kilometrach za Świdnicą należy skręcić w prawo do miejscowości Krzyżowa.

Komunikacja Miejska

W okolice Centrum Konferencyjnego można dostać się za pomocą szynobusu Kolei Dolnośląskich bezpośrednio z dworca Wrocław Główny do Krzyżowej (przez Świdnicę). Na miejsce można również dotrzeć busem (Guliwer, PWHD) z wrocławskiego Dworca PKS na Dworzec PKS w Świdnicy, następnie z pl. Grunwaldzkiego (ok. 300 m) autobusem miejski linii nr 12 do Krzyżowej.
Odległość od lotniska: ok 60 km.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

VI Konferencja Naukowa

"Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"

Skontaktuj się znami

Email: kontakt@konferencja-rolnictwo.pl

Znajdź nas na Facebooku

Termin wydania

Termin wydania monografii naukowej to 30.06.2016 r.

CLOSE
Zapisz się na konferencję

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Ilość osób

x
Zgłoś Abstrakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Załącz Abstrakt

Zamknij