V Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"

ON-LINE

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego, pragniemy poinformować, że podjęliśmy działania które pozwolą pogodzić troskę o Państwa zdrowie, ale też nie pozbawią Państwa możliwości prezentacji oraz budowania własnego dorobku naukowego. Wiele konferencji oraz kongresów zostało odwołanych. Zdajemy sobie sprawę z obecnie trudnej sytuacji panującej w kraju związanej z pandemią COVID-19, sytuacja zmusza nas do nieszablonowych rozwiązań które pozwolą na prezentację Państwa osiągnięć naukowych w obecnym roku akademickim. V Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" odbędzie się w trybie ON-LINE przy wykorzystaniu platformy e-learning.

Podjęliśmy następujące decyzje:

- uczestnictwo w Konferencji zostaje ograniczone do udziału jednodniowego,
- V Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" odbędzie się w trybie ON-LINE, w dniu 09.06.2020 r. przy wykorzystaniu platformy e-learning,
- w związku z faktem ograniczenia prac uczelni, termin przyjmowania zgłoszeń zostaje przesunięty do dnia 11.05.2020 r., opłatę konferencyjną należy dokonać w terminie do 18.05.2020 r.
- szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Konferencji każdy z Uczestników otrzyma drogą mailową,
- wszystkie certyfikaty zostaną przesłane uczestnikom Konferencji ON-LINE w wersji papierowej, poprzez pocztę na wskazany adres,
- przyjmowanie artykułów do publikacji odbywa się w normalnym trybie.

Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka konferencji obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie, a także produkcji zdrowej żywności. Podczas konferencji poruszane będą tematy związane produkcją zwierzęcą, rozwojem obszarów wiejskich jak również obecną sytuacją rolnictwa w Europie. Ważnym tematem jest również agroenergetyka, możliwości wykorzystania biogazu, biopaliw oraz energii słonecznej i wiatrowej. Organizowana konferencja pozwala na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy zarówno naukowej pomiędzy uczelniami, instytutami naukowymi jak również przedsiębiorcami prywatnymi, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. Każda konferencja to okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych jak i dyskusji naukowej oraz wymiany myśli wpływającej na wybranie kierunku dalszych prac badawczych, oraz nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować podjęciem prac interdyscyplinarnych a także możliwość nawiązania znajomości i przyjaźni.

W ostatniej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” wzięło udział ponad 100 uczestników!

Zapraszamy do udziału w jednej z czołowych Konferencji Naukowych dotyczących szeroko pojętego rolnictwa!

Komitet Organizacyjny

ARCHIWUM Konferencji

komunikat konferencyjny

Zarejestruj się na Konferencję Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z przedstawionymi poniżej zagadnieniami:

Agroekologia

produkcja roślinna

produkcja zwierzęca

perspektywy rozwoju rolnictwa

agromechatronika

agrofizyka

przechowalnictwo płodów rolnych

przetwórstwo płodów rolnych

inżynieria rolnicza

rolnictwo precyzyjne

agroenergetyka

współczesne rolnictwo

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. inż. Katarzyna Pentoś

Instytut Inżynierii Rolniczej,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Bohdan Dobrzański jr.

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego

prof. dr hab. Mykoła Mykyjczuk

Dyrektor Instytutu Technologii Komputerowych, Automatyki i Metrologii, Politechnika Lwowska

prof. dr hab. Krystyna Skibniewska

Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

Assoc. Prof. RNDr. Zuzana Hlavacova, PhD.

Słowacki Uniwersytet Rolniczy
w Nitrze

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki

Zakład Herbologii i Techniki Uprawy Roli, IUNG, Państwowy Instytut Badawczy

Prof. Knut Schmidtke

Prorektor ds. Badań i Rozwoju Uczelni z Uniwersytetu ds. Nauk Stosowanych w Dreźnie.

dr hab. Ewa Matyjaszczyk prof. nadzw.

Instytut Ochrony Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu

dr hab. inż. Józef Gorzelany prof. UR

Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM

Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka

Instytut Inżynierii Rolniczej,
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

prof. dr., Larysa Bal’-Prylipko

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I KONTROLI JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH, NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE

Assoc. prof. Ing. Stefan Kovalyshyn, PhD.

LWOWSKI NARODOWY
UNIWERSYTET ROLNICZY


assoc. prof. Özgür Tatar

WYDZIAŁ UPRAW POLOWYCH,
EGE UNIVERSITY FACULTY OF AGRICULTURE,
IZMIR – TURCJA

prof. Angel Carbonell Barrachina

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ROLNO-SPOŻYWCZEJ,
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ,
ELCH – HISZPANIA

assoc. prof. Yuliia Slyva

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I KONTROLI JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH, NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE

Informacje

Szczegóły na temat Konferencji

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy:

  • pracowników naukowych,
  • doktorantów,
  • studentów,
  • przedstawicieli firm,
  • osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Szczegółowe terminy:

Termin zgłoszenia uczestnictwa 11.05.2020
Termin nadesłania abstraktów 11.05.2020
Ostateczny termin dokonania wpłaty 18.05.2020
Termin konferencji 09.06.2020
Termin nadesłania artykułu, oświadczenia, recenzji 15.06.2020
Termin wydania monografii naukowej 15.08.2020

Zarejestruj się na Konferencję!

ON-LINE 09.06.2020r.
-Uczestnictwo w obradach 09.06.2020r.
-Prezentacja zgłoszonego tematu
-Zaświadczenia uczestnictwa
-Monografia pokonferencyjna z nadanym numerem ISBN
Koszt uczestnictwa 350zł

Istnieje możliwość wygłoszenia dodatkowego referatu
Cena dodatkowego wystąpienia to 100zł.

Udział w konferencji gwarantuje możliwość publikacji jednego rozdziału w monografii naukowej.
Koszt każdego kolejnego atykułu to 150 zł.

Wszystkie informacje dotyczące wpłaty zostaną przekazane drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku wpłaty za uczestnictwo w konferencji oraz dodatkowego wystąpienia lub rozdziału w monografii prosimy o dokonanie wpłaty z dopiskiem:

  • wystąpienie – w przypadku dodatkowego wystąpienia
  • aktykuł – w przypadku dodatkowego rozdziału artykułu naukowego

Opłatę konferencyjną należy dokonać w terminie do 18.05.2020.

Abstrakt – wymagania

Abstrakt powinien stanowić maksymalnie skondensowane informacje dotyczące tematyki prezentacji lub posteru, jak również powinien zawierać informacje o tezie artykułu, metodyce przeprowadzonych badań oraz najważniejsze wyniki i wnioski.

Długość abstraktu powinna mieścić się w przedziale od 1000 do 1500 znaków łącznie ze spacjami.

Abstrakt obowiązkowo należy wysłać w terminie wskazanym w zakładce TERMINY.

Skorzystaj z funkcji wyślij abstrakt.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań naukowych w formie referatu . Przygotowana prezentacja powinna nawiązywać tematycznie do zagadnień poruszanych podczas Konferencji. Prezentacje mogą dotyczyć badań własnych Prelegenta jak i rozwiązania zagadnień teoretycznych.

REFERAT Prezentacja powinna zostać przygotowana w programie Power Point.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Mgr inż. Tobiasz Wysoczański

Członkowie
Dr inż. Sylwia Lewandowska
Dr inż. Beata Cieniawska
Dr inż. Katarzyna Dereń

Publikacja

Każdy z uczestników konferencji ma możliwość opublikowania swoich dokonań naukowych w formie rozdziału monografii. Rozdział monografii może zostać przygotowany zarówno w języku polskim jak i angielskim. Monografia naukowa to recenzowane, opublikowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe przedstawiające zagadnienie w sposób oryginalny oraz twórczy.

Publikacja zostanie wydana w formie elektronicznej co zwiększa szansę na uzyskanie większej liczby cytowań, istotnej z punktu widzenia autorów. Tuż po wydaniu monografii zgodnie z terminem wskazanym w zakładce terminy będzie ona dostępna na stronie konferencji z możliwością pobrania poprzez kliknięcie przycisku monografia pokonferencyjna POKONFERENCYJNA (przycisk będzie dostępny w momencie ukazania się monografii w terminie 15.08.2020). Zachęcamy do umieszczania odnośników do swoich publikacji na portalu ResearchGate lub/i Academia.edu - są to międzynarodowe, bezpłatne serwisy społecznościowe, skierowane do naukowców wszystkich dyscyplin.

pliki do pobrania

archiwum publikacji

Patronat Honorowy

Partnerzy Konferencji

Patronat Medialny

Regulamin

Regulamin V Konferencji Naukowej "Rolnictwo XXI wieku- problemy i wyzwania"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji.

Pobierz Regulamin

Miejsce

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"

centrum krzyżowa

W malowniczej wsi Krzyżowa, na terenie byłego majątku rodziny von Moltke, usytuowany jest nowoczesny obiekt szkoleniowo- konferencyjny wraz z hotelem Spichlerz. XVIII-wieczny Pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną atmosferę, a lokalizacja na wsi zapewnia ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. Każdy znajdzie tu dla siebie zarówno odpowiednią formę wypoczynku, jak i komfortowe warunki pracy.

Lokalizacja Konferencji

Dojazd Autem

Do Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego "Krzyżowa" prowadzi dogodny dojazd z Wrocławia w kierunku miasta Wałbrzych - obwodnicą autostradową Wrocławia A8 a następnie drogą krajową nr 35, po dojechaniu do Świdnicy wybieramy kierunek na Dzierżoniów, później po około 2 kilometrach za Świdnicą należy skręcić w prawo do miejscowości Krzyżowa.

Komunikacja Miejska

W okolice Centrum Konferencyjnego można dostać się za pomocą szynobusu Kolei Dolnośląskich bezpośrednio z dworca Wrocław Główny do Krzyżowej (przez Świdnicę). Na miejsce można również dotrzeć busem (Guliwer, PWHD) z wrocławskiego Dworca PKS na Dworzec PKS w Świdnicy, następnie z pl. Grunwaldzkiego (ok. 300 m) autobusem miejski linii nr 12 do Krzyżowej.
Odległość od lotniska: ok 60 km.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

V Konferencja Naukowa

"Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Tobiasz Wysoczański
Mobile: +48 888 835 320
Email: kontakt@konferencja-rolnictwo.pl

Znajdź nas na Facebooku

Termin wydania

Termin wydania monografii naukowej to 30.06.2016 r.

CLOSE
Zapisz się na konferencję

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Ilość osób

x
Zgłoś Abstrakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Załącz Abstrakt

Zamknij